نویسنده: taktazsanat ارسال نامه

وب سایت: http://taktazsanat.7gardoon.com

محصولات

قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع غذایی

قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع غذایی

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنعت داروسازی و پزشکی

قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنعت داروسازی و پزشکی

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنعت بسته بندی و چاپ

قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنعت بسته بندی و چاپ

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنعت فرش و موکت

قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنعت فرش و موکت

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

قطعات لاستیکی و پلاستیکی ( صنایع ) صنعت ریلی

قطعات لاستیکی و پلاستیکی ( صنایع ) صنعت ریلی

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع دریایی و کشتی سازی

قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع دریایی و کشتی سازی

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

قطعات لاستیکی و پلاستیکی لوله و پروفیل سازی

قطعات لاستیکی و پلاستیکی لوله و پروفیل سازی

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

قطعات لاستیکی و پلاستیکی مخصوص راهسازی و پل سازی

قطعات لاستیکی و پلاستیکی مخصوص راهسازی و پل سازی

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

قطعات لاستیکی و پلاستیکی مخصوص پالایشگاه ها

قطعات لاستیکی و پلاستیکی مخصوص پالایشگاه ها

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

قطعات لاستیکی و پلاستیکی مخصوص نیروگا ه برق

قطعات لاستیکی و پلاستیکی مخصوص نیروگا ه برق

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنعت نفت ، گاز ، پتروشیمی

قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنعت نفت ، گاز ، پتروشیمی

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

قطعات لاستیکی و پلاستیکی کارخانه های کاشی و سرامیک

قطعات لاستیکی و پلاستیکی کارخانه های کاشی و سرامیک

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

قطعات لاستیکی و پلاستیکی کارخانه های سیمان سازی

قطعات لاستیکی و پلاستیکی کارخانه های سیمان سازی

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

قطعات لاستیکی و پلاستیکی کارخانجات تولید قند و شکر

قطعات لاستیکی و پلاستیکی کارخانجات تولید قند و شکر

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

قطعات لاستیکی و پلاستیکی کارخانه های قولاد سازی

قطعات لاستیکی و پلاستیکی کارخانه های قولاد سازی

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

ورق های لاستیکی مخصوص کف سالن گاوداری ها

ورق های لاستیکی مخصوص کف سالن گاوداری ها

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت تولید کننده انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی می باشد

نوار آب بندی سیلیکون - لرزه گیر - لرزش گیر لاستیکی

نوار آب بندی سیلیکون - لرزه گیر - لرزش گیر لاستیکی

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

نوار نقاله منجیددار و بدون منجید

نوار نقاله منجیددار و بدون منجید

تسمه نقاله نواری متحرک در رنگ ، اندازه، ضخامت و ابعاد مختلف است که برای انتقال مواد ، کالا و دیگر اشیا در صنایع مختلف استفاده می شود.

رابرکورد ورزشگا ه ها در سایز و اندازه مختلف

رابرکورد ورزشگا ه ها در سایز و اندازه مختلف

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع خودرو سازی

قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع خودرو سازی

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد. |