نویسنده: taktazsanat ارسال نامه

وب سایت: http://taktazsanat.7gardoon.com

محصولات

کوپلینگ لاستیکی 6 پر پلی اورتان سایز 8.5 ( 8/5 )

کوپلینگ لاستیکی 6 پر پلی اورتان سایز 8.5 ( 8/5 )

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

کوپلینگ لاستیکی 6 پر پلی اورتان سایز 6.5 ( 6/5 )

کوپلینگ لاستیکی 6 پر پلی اورتان سایز 6.5 ( 6/5 )

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

کوپلینگ لاستیکی KB H سایز 400 میل

کوپلینگ لاستیکی KB H سایز 400 میل

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

کوپلینگ لاستیکی KB H سایز 350 میل

کوپلینگ لاستیکی KB H سایز 350 میل

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

کوپلینگ لاستیکی KB H سایز 315 میل

کوپلینگ لاستیکی KB H سایز 315 میل

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

کوپلینگ لاستیکی KB H سایز 250 میل

کوپلینگ لاستیکی KB H سایز 250 میل

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

کوپلینگ لاستیکی KB H سایز 225 میل

کوپلینگ لاستیکی KB H سایز 225 میل

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

کوپلینگ لاستیکی KB H سایز 200 میل

کوپلینگ لاستیکی KB H سایز 200 میل

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

کوپلینگ لاستیکی KB H سایز 180 میل

کوپلینگ لاستیکی KB H سایز 180 میل

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

کوپلینگ لاستیکی KB H سایز 160 میل

کوپلینگ لاستیکی KB H سایز 160 میل

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

کوپلینگ لاستیکی KB H سایز 140 میل

کوپلینگ لاستیکی KB H سایز 140 میل

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

کوپلینگ لاستیکی KB H سایز 125 میل

کوپلینگ لاستیکی KB H سایز 125 میل

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

کوپلینگ لاستیکی KB H سایز 110 میل

کوپلینگ لاستیکی KB H سایز 110 میل

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

کوپلینگ لاستیکی KB H سایز 95 میل

کوپلینگ لاستیکی KB H سایز 95 میل

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

کوپلینگ لاستیکی KB H سایز 80 میل

کوپلینگ لاستیکی KB H سایز 80 میل

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

تولید کننده قطعات لاستیکی و پلاستیکی در اصفهان

تولید کننده قطعات لاستیکی و پلاستیکی در اصفهان

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

اورینگ لاستیکی متری ، مدار باز ، حلقه ای

اورینگ لاستیکی متری ، مدار باز ، حلقه ای

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

نوار اسفنجی و لاستیکی درزگیر تابلو برق

نوار اسفنجی و لاستیکی درزگیر تابلو برق

نوارهای طولی اسفنجی، لاستیکی محصولاتی سبک و نرم می باشند که در کاربردهای مختلف نظیر درزگیر، گردگیر، لرزش گیر مورد استفاده قرار می گیرند.

قطعات لاستیکی و پلاستیکی کارخانه شیشه سازی

قطعات لاستیکی و پلاستیکی کارخانه شیشه سازی

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنعت نساجی

قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنعت نساجی

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد. |