نویسنده: taktazsanat ارسال نامه

وب سایت: http://taktazsanat.7gardoon.com

محصولات

ورق لاستیکی ضربه گیر nbr ، پلی اورتان pu

ورق لاستیکی ضربه گیر nbr ، پلی اورتان pu

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

ضربه گیر لاستیکی دسته موتور دو ( 2 ) سر مهره

ضربه گیر لاستیکی دسته موتور دو ( 2 ) سر مهره

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

ضربه گیر لاستیکی دسته موتور 1 سر پیچ دار

ضربه گیر لاستیکی دسته موتور 1 سر پیچ دار

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

ضربه گیر لاستیکی دسته موتور دو سر پیچدار

ضربه گیر لاستیکی دسته موتور دو سر پیچدار

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

ضربه گیر لاستیکی بیضی شکل دو ( 2 ) طرف پیچ

ضربه گیر لاستیکی بیضی شکل دو ( 2 ) طرف پیچ

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

ضربه گیر لاستیکی 4 گوش یک طرف پیج 1 طرف مهره

ضربه گیر لاستیکی 4 گوش یک طرف پیج 1 طرف مهره

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

ضربه گیر لاستیکی 4 ( چهار ) گوش دو ( 2 ) سر مهره

ضربه گیر لاستیکی 4 ( چهار ) گوش دو ( 2 ) سر مهره

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

ضربه گیر لاستیکی دسته موتور یک ( 1 ) طرف پیچ

ضربه گیر لاستیکی دسته موتور یک ( 1 ) طرف پیچ

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

ضربه گیر لاستیکی دسته موتور 1 سر پیچ یک سر مهره

ضربه گیر لاستیکی دسته موتور 1 سر پیچ یک سر مهره

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

ضربه گیر لاستیکی دو ( 2 )  طرف مهره

ضربه گیر لاستیکی دو ( 2 ) طرف مهره

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

بالشتک الاستومری - ضربه گیر نئوپرن - ضربه گیر پل

بالشتک الاستومری - ضربه گیر نئوپرن - ضربه گیر پل

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

ضربه گیر لاستیکی - ضربه گیر نئوپرن پل ( نئوپرنی )

ضربه گیر لاستیکی - ضربه گیر نئوپرن پل ( نئوپرنی )

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

نوار اسفنجی دور درب ، آببندی ، درزگیر ، لرزه گیر

نوار اسفنجی دور درب ، آببندی ، درزگیر ، لرزه گیر

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

کوپلینگ لاستیکی 4 پر پلی اورتانی

کوپلینگ لاستیکی 4 پر پلی اورتانی

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

کوپلینگ لاستیکی کمربندی چاک دار سایز 315

کوپلینگ لاستیکی کمربندی چاک دار سایز 315

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

کوپلینگ لاستیکی کمربندی منجیددار سایز 265

کوپلینگ لاستیکی کمربندی منجیددار سایز 265

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

کوپلینگ لاستیکی منجید دار کمربندی سایز 233 میل

کوپلینگ لاستیکی منجید دار کمربندی سایز 233 میل

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

کوپلینگ لاستیکی کمربندی چاک دار سایز 220

کوپلینگ لاستیکی کمربندی چاک دار سایز 220

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

کوپلینگ لاستیکی کمربندی چاکدار سایز 180 میل

کوپلینگ لاستیکی کمربندی چاکدار سایز 180 میل

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

کوپلینگ لاستیکی جرثقیل سقفی کوچک

کوپلینگ لاستیکی جرثقیل سقفی کوچک

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد. |