نویسنده: taktazsanat ارسال نامه

وب سایت: http://taktazsanat.7gardoon.com

محصولات

دیافراگم

دیافراگم

دیافراگم حرکات سیالی را کنترل میکند

کوپلینگ

کوپلینگ

کوپلینگ برای اتصال دو شافت از انتها به یکدیگر استفاده می شود.

پکینگ

پکینگ

پکینگ نوعی آببند به شمار می آید.

اورینگ

اورینگ

اورینگ لاستیکی |