نویسنده: taktazsanat ارسال نامه

وب سایت: http://taktazsanat.7gardoon.com

محصولات

جا کابلی لاستیکی - جا وایری - لاستیک کابل گیر

جا کابلی لاستیکی - جا وایری - لاستیک کابل گیر

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت تولید کننده کلیه قطعات لاستیکی است

نوار لاستیکی طولی - پروفیل - اسفنجی - شیاردار

نوار لاستیکی طولی - پروفیل - اسفنجی - شیاردار

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت آمادگی تولید انواع نوارهای لاستیکی را دارد.

کفپوش لاستیکی - کفپوش آجدار - کفپوش ضد سایش

کفپوش لاستیکی - کفپوش آجدار - کفپوش ضد سایش

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت آمادگی تولید انواع ورق های لاستیکی را دارد.

نوار اسفنجی پشت چسب دار ( چسبدار ) P شکل

نوار اسفنجی پشت چسب دار ( چسبدار ) P شکل

از این نوع نوار اسفنجی ها جهت درزبندی و آب بندی استفاده می شود.

نوار اسفنجی پشت چسب دار ( چسبدار ) D شکل

نوار اسفنجی پشت چسب دار ( چسبدار ) D شکل

انواع نوار اسفنجی جهت درزگیری و آب بندی مورد استفاده قرار می گیرد.

نوار آب بندی لاستیکی و اسفنجی - نوار نقاله لاستیکی

نوار آب بندی لاستیکی و اسفنجی - نوار نقاله لاستیکی

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

نوار نقاله لاستیکی ضد سایش ، حرارت ، روغن ، آجدار

نوار نقاله لاستیکی ضد سایش ، حرارت ، روغن ، آجدار

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

واشر تخت لاستیکی - واشر آب بندی لاستیکی

واشر تخت لاستیکی - واشر آب بندی لاستیکی

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

ضربه گیر لاستیکی - ضربه گیر پل - ضربه گیر نئوپرن

ضربه گیر لاستیکی - ضربه گیر پل - ضربه گیر نئوپرن

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

نوار نقاله لاستیکی - ورق لاستیکی - نوار طولی لاستی

نوار نقاله لاستیکی - ورق لاستیکی - نوار طولی لاستی

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

پروفیل اسفنجی - نوار لاستیکی - ورق لاستیکی

پروفیل اسفنجی - نوار لاستیکی - ورق لاستیکی

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

ضربه گیر و لرزه گیر لاستیکی و نوار درزگیر آسانسور

ضربه گیر و لرزه گیر لاستیکی و نوار درزگیر آسانسور

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

ورق لاستیکی و کفپوش لاستیکی مخصوص سالن سنگبری ها

ورق لاستیکی و کفپوش لاستیکی مخصوص سالن سنگبری ها

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

ضربه گیر پل - لرزه گیر پل - بالشتک ضربه گیر نئوپرن

ضربه گیر پل - لرزه گیر پل - بالشتک ضربه گیر نئوپرن

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

روکش غلتک - نوار نقاله - ورق لاستیکی ضربه گیر

روکش غلتک - نوار نقاله - ورق لاستیکی ضربه گیر

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

کوپلینگ لاستیکی دستگاه های راه سازی

کوپلینگ لاستیکی دستگاه های راه سازی

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

ضربه گیر لاستیکی دریایی - فندر لاستیکی اسکله وکشتی

ضربه گیر لاستیکی دریایی - فندر لاستیکی اسکله وکشتی

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

گردگیر لاستیکی آکاردئونی قطر 165 میل

گردگیر لاستیکی آکاردئونی قطر 165 میل

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

گردگیر لاستیکی آکاردئونی قطر 70 میل

گردگیر لاستیکی آکاردئونی قطر 70 میل

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

گردگیر لاستیکی آکاردئونی قطر 67 میل

گردگیر لاستیکی آکاردئونی قطر 67 میل

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد. |